MORNING

MẪU XE GIÁ XE
NEW MT 349.000.000 VNĐ
AT 356.000.000 VNĐ
AT Premium 399.000.000 VNĐ
AT GTLINE & XLINE  424.000.000 VNĐ

NEW MORNING

MẪU XE GIÁ XE
AT Premium 426.000.000 VNĐ
X-LINE 439.000.000 VNĐ
GT-LINE 439.000.000 VNĐ

SOLUTO

MẪU XE GIÁ XE
MT DELUXE 418.000.000 VNĐ

CARNIVAL

MẪU XE GIÁ XE
2.2D Luxury 8 chỗ 1.209.000.000 VNĐ
2.2D Premium 7 chỗ 1.359.000.000 VNĐ
2.2D Premium 8 chỗ 1.309.000.000 VNĐ
2.2D Signature 7 chỗ 1.429.000.000 VNĐ
3.5G Signature 7 chỗ 1.814.000.000 VNĐ

K3

MẪU XE GIÁ XE
1.6 MT 519.000.000 VNĐ
1.6 AT Luxury 585.000.000 VNĐ
1.6 AT Premium 619.000.000 VNĐ
2.0 AT Premium 649.000.000 VNĐ
1.6 AT Turbo 739.000.000 VNĐ

K5

MẪU XE GIÁ XE
2.0 Luxury 859.000.000 VNĐ
2.0 Premium 909.000.000 VNĐ
2.5 GT-Line 999.000.000 VNĐ

SELTOS

MẪU XE GIÁ XE
1.6L Deluxe 594.000.000 VNĐ
1.4L Turbo Deluxe 594.000.000 VNĐ
1.6L Luxury 624.000.000 VNĐ
1.4L Turbo Luxury 634.000.000 VNĐ
1.6L Premium 679.000.000 VNĐ
1.4L Turbo Premium 694.000.000 VNĐ
1.4L GT-Line 714.000.000 VNĐ

SONET

MẪU XE GIÁ XE
1.5L Deluxe 519.000.000 VNĐ
1.5L Luxury 549.000.000 VNĐ
1.5L Premium( Beige) 574.000.000 VNĐ
1.5L Premium( Black) 574.000.000 VNĐ

SPORTAGE

PHIÊN BẢN GIÁ BÁN *

(TRIỆU VNĐ)

Kia Sportage 2.0G Luxury 799
Kia Sprotage 2.0G Premium 852
Kia Sportage 2.0G Signature X-Line 919
Kia Sportage 2.0G Signature 939
Kia Sportage 1.6T AWD Signature X-Line 1.019
Kia Sportage 1.6T AWD Signature 1.014
Kia Sportage 2.0D Signature X-Line 989
Kia Sportage 2.0D Signature 989

SORENTO ALL NEW

MẪU XE GIÁ XE
Luxury 2.2D (Máy dầu) 999.000.000 VNĐ
Premium 2.5G (Máy xăng) 1.094.000.000 VNĐ
Premium 2.2D (Máy dầu) 1.174.000.000 VNĐ
Signature 2.5G (7 Ghế Máy xăng) (Nâu) 1.184.000.000 VNĐ
Signature 2.5G (6 Ghế Máy xăng) 1.179.000.000 VNĐ
Signature 2.2D (7 Ghế Máy dầu) (Nâu) 1.234.000.000 VNĐ
Signature 2.2D (6 Ghế Máy dầu) (Nâu) 1.254.000.000 VNĐ